CHÍNH SÁCH CHUNG: 

  1. ĐẠI LÝ SỈ:

–          Lợi nhuận bán lẻ, bán sỉ.

–          Hưởng chế độ chiết khấu tốt.

–          Đảm bảo đơn hàng mỗi tháng > 7 triệu đồng.

–          Không cho gối đầu.

–          Bao trả hàng (tùy theo điều kiện thỏa thuận  trong hợp đồng với Mỹ Phẩm Sắc Việt.)

–          Training miễn phí : kiến thức sản phẩm, nghiệp vụ kinh doanh, khai thác thị trường, và trang điểm.

–          Xây dựng hình ảnh cá nhân ( PR, chụp hình, xuất hiện trên các phương tiện truyền thông)

–          Giới thiệu trên Website tại Mục : Đại lý sỉ ( tăng hiệu suất bán hàng và marketing )

–          Hỗ trợ các chương trình khuyến mãi, phối hợp tổ chức các sự kiện.

–          Thưởng doanh số (Chế độ thưởng dựa trên danh thu của một loại sản phẩm 100 triệu / 3 tháng, thì đại lý sẽ được thưởng 3% trong tổng số 100 triệu. Nếu trong 3 tháng mà đại lý đạt được doanh thu của một loại sản phẩm đến >= 200 triệu / 3 tháng thì đại lý sẽ được thưởng 5%.)

 

  1. ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN:

 

–          Lợi nhuận bán lẻ, bán sỉ.

–          Hưởng chế độ chiết khấu cực kỳ tốt và hấp dẫn.

–          Bản đảm đơn hàng mỗi tháng > 15 triệu đồng.

–          Hỗ trợ gối đầu mỗi đơn hàng 5-10%.

–          Bao trả hàng (tùy theo điều kiện thỏa thuận trong hợp đồng với Mỹ Phẩm Sắc Việt)

–          Chế độ thưởng dựa trên danh thu của một loại sản phẩm 100 triệu / 3 tháng, thì đại lý sẽ được thưởng 5% trong tổng số 100 triệu. Nếu trong 3 tháng mà đại lý đạt được doanh thu của một loại sản phẩm đến >= 200 triệu / 3 tháng thì đại lý sẽ được thưởng 10%.

–          “Ký qũy cam kết 15 triệu + Đơn hàng sỉ ( bất kì) + Kí hợp đồng với MỸ PHẨM SẮC VIỆT”.

–          Được bảo đảm toàn bộ khu vực đăng ký: các mối hàng, các ĐL sỉ mới, khách hàng lẻ.

–          Hỗ trợ gối đầu 10-20% / đơn hàng.

–          Hổ trợ và tư vấn cho đại lý xây dựng website, và định hướng phát triển website.

–          Xây dựng hình ảnh, thông tin của các đại lý trên phương tiện truyền thông, fan pages, facebook của công ty.

–          Tham gia chạy chương trình đạt doanh thu trúng thưởng với giá trị lớn 50-100 triệu đồng để tri ân các đại lý hàng năm.

–          Hỗ trợ chương trình khuyến mãi.

–          Chương trình đài thọ hàng năm: du lịch, party, thưởng theo doanh số.

 

 Thông tin liên hệ:

Hotline: 0948 428 928

Email: sacviet@myphamsacviet.com.vn

Website: www.myphamsacviet.com.vn

Facebook: https://www.facebook.com/myphamsacviet.com.vn